Tips

Relaties met andere mensen kennen moeilijkheden. In de loop van de tijd kom je in elkaar de donkere kant van jezelf tegen. Het is niet altijd gemakkelijk daar mee om te gaan.
Hier volgen zeven tips die een eerste houvast kunnen geven om de moeilijke periode om te buigen. Dit is een kans om zowel jezelf als de ander beter te leren kennen. 

  1. Accepteer de mogelijkheid dat je geen contact meer hebt
  2. Maak duidelijke keuzes
  3. Vervang irritatie door interesse
  4. Vervang bezorgdheid door respect
  5. Praat vanuit jezelf
  6. Luister naar elkaar
  7. Geef aandacht aan wat je belangrijk vindt

Accepteer de mogelijkheid dat je geen contact meer hebt
Uit elkaar groeien is eng. Het heeft vaak heel vervelende consequenties die je liever vermijdt. Of je een relatie definitief beëindigt is iets dat je alleen zelf beslist. Anderen hebben daar geen zeggenschap over. Accepteren dat definitief breken één van de mogelijkheden is om de huidige problemen op te lossen geeft ruimte in de situatie waar je in zit. Het is een van de mogelijkheden voor een andere toekomst. Er zijn ook andere oplossingen, die kan je vervolgens vrij gaan onderzoeken.
De vraag of je de problemen in de relatie werkelijk op wilt lossen kan je pas eerlijk beantwoorden als je de mogelijkheid definitief uit elkaar te gaan ook daadwerkelijk onder ogen kunt zien.


Maak duidelijke keuzes
De beslissing over wat jij wilt gaan ligt alleen bij jou. Jouw ‘ja’ kan alleen maar van jezelf komen. Een ‘ja’ op voorwaarden -als jij zus of zo, dan wil ik nog wel doorgaan- maakt jouw keuze tot de keuze van de ander.
Daarmee vermijd je zelf verantwoordelijk te zijn. Geef daarom duidelijke antwoorden: ja, of nee. Neem verantwoordelijkheid voor de consequenties van je keuze.
Op elk gebied geldt: jij kiest altijd zelf. Als je je tot iets gedwongen voelt maak je jezelf nodeloos klein, of de ander veel te groot. Als je vindt dat je voor iemand moet zorgen is het precies andersom: jij wordt groot, de ander wordt klein. Elke relatie is gebaat bij gelijkwaardigheid.


Vervang irritatie door interesse
Negatieve oordelen hebben een sterke invloed op je eigen beleving van de situatie. Als je ontevreden, geïrriteerd of geërgerd bent heb je minder ruimte om de ander te zien zoals die is. Nieuwsgierigheid naar wat de beweegredenen van de ander zijn helpt je om je irritatie bij te stellen.
Als je de gebeurtenissen op zich kunt zien, als alleen maar dat wat er gebeurt, snap je dat jouw gevoel daar los van staat.
Jouw irritatie zegt meer over jezelf zegt dan over de ander. Als je begrijpt waarom de natte handdoeken altijd op de vloer blijven liggen heb je de ander beter leren kennen. Dat sterkt je in de keuzes die jijzelf kunt maken.


Vervang bezorgdheid door respect
Het is goed om voor een ander te zorgen. Het is echter kleinerend om te denken dat de ander het zonder jouw hulp niet redt. Bezorgdheid die verder gaat dan een aanbod tot hulp werkt verstikkend. Respecteer daarom wat de ander kiest en gun hem/haar de gelegenheid zelf een manier van omgaan met de problemen te vinden.
Respect kan je ook voor jezelf hebben. Dat wat jij bent en wat jij doet heeft recht op respect. Waar jij authentiek bent, ben je onkwetsbaar. Wat een ander daar anders van denkt houdt voor jou nooit een afwijzing in, omdat je in jezelf gelooft.


Praat vanuit jezelf
Het is het makkelijkste om naar iemand te luisteren die vanuit zichzelf praat. Wanneer je iets aan de ander wilt laten weten beperk je dan zoveel mogelijk tot jouw behoeftes, jouw wensen en jouw opvattingen. Laat de ander de ruimte om daar zelf een mening over te hebben. Dat betekent dat je de ander ook gelegenheid geeft jouw behoeftes niet belangrijk te vinden. Je mag ze zelf belangrijk vinden. Wat een ander vindt doet daar niets aan af. Dat doet ook niks aan jou af.
Praten vanuit jezelf betekent ook dat je de ander naar zijn/haar mening vraagt in plaats van die mening in te vullen.


Luister naar elkaar
Communicatie is het houvast bij alle moeilijkheden in relaties. Praten wordt makkelijker als je weet dat de ander naar jou wil luisteren. Luisteren doe je door zelf niets te zeggen.
Als de communicatie met elkaar moeilijk is kun je een wisselgesprek houden. Spreek af dat je naar elkaar zult luisteren en bepaal – desnoods met een muntje – wie zal beginnen. Als de een gesproken heeft herhaalt de ander – in eigen woorden – wat de een gezegd heeft. Probeer dat zo zuiver mogelijk te doen. Laat interpretaties en reacties achterwege. Je laat daardoor merken dat je de ander hebt gehoord. Wissel daarna van rol.


Geef aandacht aan wat je belangrijk vindt
Wie het druk heeft, of wie grote zorgen heeft is niet altijd vrij de tijd naar eigen believen in te delen. Je kunt dan het gevoel krijgen dat je geleefd wordt in plaats van dat je zelf leeft. Daarbij schieten vaak de dingen die je echt belangrijk vindt er bij in. Dat is een kromme situatie.
Als je hele leven vooral gaat over andere dingen dan wat je zelf belangrijk vindt, dan is je leven hard op weg het leven van een ander te worden. Opnieuw aandacht geven aan wat voor jou belangrijk is laat de dingen die jij belangrijk vindt groeien. Daardoor wordt jouw leven meer en meer een leven dat ook bij je past.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven